Ten, kto pracował w nocy nie jest opiekunem

Rzeczpospolita (2012-02-07), autor: Radosław Kaczmarek , oprac.: GR

lut 7, 2012

Pracownik nie dostanie zasiłku opiekuńczego, gdy inny członek rodziny może zająć się chorym dzieckiem – czytamy w Rzeczpospolitej.

O zasiłek opiekuńczy może się ubiegać osoba opłacająca składkę na ubezpieczenie chorobowe, jeśli jest zmuszona przerwać pracę zarobkową z powodu konieczności zaopiekowania się: dzieckiem, które nie ukończyło ośmiu lat, chorym dzieckiem, które jeszcze nie ukończyło lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

Świadczenie to można otrzymać już od pierwszego dnia ubezpieczenia, bez tzw. okresu wyczekiwania.
Jednym z warunków jakie trzeba spełnić jest brak innych domowników, którzy mogliby się zaopiekować chorym. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zachoruje dziecko, które nie skończyło dwóch lat. Opiekujący się nim rodzic dostanie zasiłek opiekuńczy, nawet gdy jest w domu inna osoba, która mogłaby się nim zająć.

Gdy zachodzi konieczność opieki nad dzieckiem, a rodzice są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej, obowiązują szczególne zasady. Jeśli oboje rodzice, bądź jedno z nich pracują w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres sprawowania opieki, w którym pracują: na tych samych zmianach albo na różnych zmianach, ale chore dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy bądź z powodu dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy.

Gdy jedno z rodziców pracuje na zmiany (ale oboje są zatrudnieni), świadczenie przysługuje za dni, w które dziecko w wieku do lat ośmiu pozostawałoby bez opieki z powodu porodu, choroby lub pobytu drugiego z rodziców w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej.

Jeżeli rodzice dziecka w wieku do lat ośmiu są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, to każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się tym dzieckiem. Dlatego w razie choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w szpitalu, drugi otrzyma zasiłek.

Pracownik występujący o zasiłek opiekuńczy musi oświadczyć, czy w okresie opieki byli inni członkowie rodziny zobowiązani do sprawowania opieki. Ale chodzi o osoby, które, po pierwsze, prowadzą z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, a po drugie nie znajdują się w grupie osób zwolnionych z tego obowiązku tj.:

–  całkowicie niezdolnej do pracy,

– chorej,

– niesprawnej fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,

– prowadzącej gospodarstwo rolne,

– prowadzącej działalność pozarolniczą, która nie może regulować swojego czasu pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy),

– niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki,

– pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 lutego 2012 r.