Czy osoba niepełnosprawna musi mieć prawo jazdy, aby skorzystać z ulgi?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-17), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

lut 17, 2012

Razem z niepełnosprawną mamą kupiłem samochód. Jesteśmy właścicielami auta w równych częściach. Wożę nim mamę na rehabilitację. Czy aby matka skorzystała z ulgi, musi mieć prawo jazdy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada „DGP”. Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu dojazdów na zabiegi dotyczy wyłącznie właścicieli (współwłaścicieli) samochodów (inny tytuł prawny do samochodu, np. umowa najmu, użyczenia nie uprawnia do ulgi). Przepis nie wymaga natomiast, aby osoba niepełnosprawna, względnie osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca. Wystarczające jest posiadanie prawa własności (lub współwłasności).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2012 r.