Nowa kwota wolna od potrąceń nie dotyczy zasiłku za luty

Rzeczpospolita (2012-03-09), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

mar 9, 2012

Wraz z marcową podwyżką najniższej emerytury wzrosty też kwoty, których nie wolno zabrać w ramach egzekucji ze świadczeń za czas choroby i macierzyństwa. Ale mają zastosowanie dopiero od tych należnych od 1 marca – informuje Rzeczpospolita.

Pracodawca, który wypłaca świadczenia za czas choroby i macierzyństwa, na podstawie tytułu wykonawczego musi też prowadzić z nich egzekucję. Do zasiłków pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (art. 833 § 5 kodeksu postępowania cywilnego). Chodzi więc o ustawę z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.); dalej ustawa o FUS. Wymienia ona rodzaje świadczeń, jakie można potrącić m.in. z zasiłków.

Zasiłki podlegają tylko opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dlatego potrąceń należy dokonywać z kwoty zasiłku po odliczeniu zaliczki PIT, czyli zwartości netto. Zasiłki, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, są chronione przed egzekucją przez stosowanie kwot granicznych potrąceń oraz kwot gwarantowanych, tzn. wolnych od ujęć. Wolna od potrąceń jest część zasiłku wypłacanego za cały miesiąc odpowiadająca:

– 50 proc. kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;

– 60 proc. najniższej emerytury – przy potrącaniu innych należności.

Od 1 marca 2012 r. kwota najniższej emerytury wynosi 799,18 zł. Jest to zatem podstawa do ustalenia kwoty wolnej przy zasiłkach należnych począwszy od 1 marca br. W przypadku potrącania alimentów z zasiłku bądź innych należności opatrzonych tytułem wykonawczym kwota wolna wynosi zatem 399.59 zł (50 proc. z 799,18 zł).

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 marca 2012 r.