Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Projektowane zmiany w ustawie o rehabilitacji – konsekwencje dla pracodawców osób niepełnosprawnych, w tym ich wpływ na wysokość dofinansowań. Rezygnacja ze statusu ZPChr w świetle aktualnego stanu prawnego


Celem szkolenia jest omówienie projektu kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji, oraz wpływu planowanych zmian na funkcjonowanie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zapoznać się z projektowanymi zmianami w systemie orzekania o niepełnosprawności, zapowiadaną zmianą podstawy wyliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz nowymi procedurami ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń.


Ponadto omówione będą projektowane kontrole sytuacji ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarczych korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń.


W końcowej części szkolenia zostaną porównane prawa i obowiązki zakładów pracy chronionej, byłych zakładów pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku. Omówimy również warunki i procedury związane z utratą, bądź rezygnacją ze statusu oraz  preferencje jakie przysługują byłym zpchr.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracodawców posiadających status ZPChr jak i pracodawców z otwartego rynku zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA!!! Wszystkie osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają
miesięczny dostęp do konsultacji telefonicznych i moduł wskaźników finansowych.


Prowadzący

Danuta Multańska
– prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.


Terminy i miejsca szkolenia

15 maja 2012 r. Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu


16 maja 2012 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum 

22 maja 2012 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

29 maja 2012 r. – Katowice
Hotel Katowice, al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

30 maja 2012 r. – Wrocław
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

I. Omówienie poselskiego projektu kolejnej nowelizacji ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1. Zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności.

2. Zapowiadana zmiana podstawy   wyliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

3. Nowe procedury ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

4. Projektowane kontrole  sytuacji ekonomicznej jednostek gospodarczych korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń.

5. Przewidywane kary dla pracodawców korzystających ze środków PFRON.

II. Utrata statusu zakładu pracy chronionej

1. Przyczyny utraty statusu.

2. Postępowanie w przypadku utraty statusu.

3. Postępowanie w przypadku rezygnacji ze statusu.

4. Prawa i obowiązki byłych zakładów pracy chronionej.

5. Porównanie praw i obowiązków zakładów pracy chronionej, byłych zakładów pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku.
Koszt szkolenia
420 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.
 

 

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać temat i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574