Zmienia się sposób dokumentowania niektórych zasiłków

Rzeczpospolita (2012-05-10), autor: Anna Abramowska , oprac.: GR

maj 10, 2012

Prowadzący własną działalność gospodarcza ubiegający się o świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa będą musieli wykazać się wyjątkową wnikliwością podczas wypełniania druków – czytamy w Rzeczpospolitej.

Od 9 maja br. funkcjonują dwa rodzaje formularzy – nowe, określone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i dotychczas obowiązujące – wydane na podstawie rozporządzenia zasiłkowego z 1999 r.

Od 9 maja osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą ubiegające się o zasiłek chorobowy czy macierzyński powinny złożyć nowy, uproszczony druk ZUS Z-3D. Formularz ten muszą złożyć również osoby współpracujące z prowadzącymi biznes, a także chorzy duchowni.

Ustawodawca, upraszczając procedurę zasiłkową dla samozatrudnionych, wyświadczył im niedźwiedzią przysługę, utrzymując w obiegu stare formularze zasiłkowe. Stary druk ZUS Z-3a określony rozporządzeniem z 1999 r., który do tej pory był dla nich przeznaczony, nadal może być wykorzystywany. Jednakże nowa wersja tego samego formularza, określona kwietniowym rozporządzeniem, nie jest już podstawą do przyznania i wypłaty zasiłków dla tej grupy ubezpieczonych.

Jeżeli zatem biznesmen po 8 maja wypełni nowy druk ZUS Z-3a, to zakład wstrzyma mu wypłatę świadczenia do czasu dostarczenia poprawnej dokumentacji, czyli wypełnionego ZUS Z-3b lub starego druku ZUS Z-3a stanowiącego do 8 maja 2012 r. jedyną podstawę do wypłaty świadczeń.

Od 9 maja rodzic domagający się wypłaty zasiłku macierzyńskiego nie musi już przedstawiać skróconego aktu urodzenia dziecka. Wystarczy jego kopia. Znikają karty zasiłkowe, asygnaty zastępcze i listy płatnicze zasiłków. Nowe przepisy wykonawcze dostosowane są do zmian w kodeksie pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 maja 2012 r.