Jak rozliczyć godziny pracy szofera…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

maj 23, 2007

Od 11 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie 561, które każe ich zatrudniać na takich samych zasadach jak kierowców innych pojazdów. Będą więc podlegać ustawie o czasie pracy kierowców. Ale uwaga, firmy zatrudniające motorniczych tramwajów mają czas na wprowadzenie nowych zasad planowania ich czasu pracy do 2009 r.

Prowadzę firmę organizującą wycieczki turystyczne I zatrudniam kierowców. Ich dzienny czas pracy wygląda tale dwie godziny prowadzą autokar i mają 15 minut przerwy, następnie cztery godziny jadą i mają kolejne 15 minut przerwy. Następna 15-minutowa przerwa przypada po kolejnych dwóch godzinach jazdy. Po zmianach przepisów tak rozłożony czas pracy będzie nieprawidłowy. Jak wtedy poprawnie układać grafiki

Przede wszystkim czytelnik musi pamiętać, że w harmonogramie czasu pracy nie zaznacza się przerw w prowadzeniu pojazdu. Co do zasady technika tworzenia rozkładu czasu pracy dla kierowcy nie różni się od uregulowanej w kodeksie pracy.

Po zmianach jednak czytelnik będzie musiał inaczej rozłożyć przerwy między godzinami prowadzenia autokaru. 45 -minutową przerwę będzie można podzielić tylko na dwa odcinki. Kierowca autobusu będzie mógł np. po czterech godzinach prowadzenia pojazdu zrobić 30-minutową przerwę, a po kolejnych dwóch godzinach jazdy – 15-minutową.

Nie tylko za kółkiem

Kierowca zatrudniony w firmie budowlanej prowadzi autobus I codziennie o 6 rano wozi pracowników na budowę. Czeka na nich do 17, a później odwozi ich do domu. Czy do czasu pracy zaliczamy mu tylko godziny wykonywania pracy.

Czas pracy tego kierowcy rozpoczyna się w chwili, gdy wsiada do samochodu. Nie ma znaczenia, że przez mniej więcej osiem godzin nie wykonuje żadnych obowiązków. Z ustawy o czasie pracy kierowców wynika bowiem, że czas pracy kierowcy obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, począwszy od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Składa się na to: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie towarów oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługa codzienna pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonywania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości.

Opisany kierowca pracuje od 6 rano do chwili, gdy odwiezie pracowników do domu i odstawi służbowy autobus.

Kierowca pracuje od 9 do 12, ma pięciogodzinną przerwę 1 ponownie pracuje od 17 do 19. Inspektor transportu drogowego zakwestionował taki sposób zatrudnienia. Czy miał rację

Jeżeli inspektor transportu drogowego oceniał zastosowany przez pracodawcę system czasu pracy, to wszystko wskazuje na to, że nie miał racji. Pracodawca wybrał bowiem przerywany system czasu pracy. Polega on na tym, że godziny pracy można przedzielić jedną przerwą nie dłuższą niż pięć godzin. Zatem pracownik wykonywał ją poprawnie. Zastanawiające jest tylko, dlaczego łączny czas pracy kierowcy jest niewiele krótszy od samej przerwy. Niewykluczone jednak, że pracodawca zatrudnia tego kierowcę na część etatu.

Kierowcy daj wolne za święto

W firmie transportowej zatrudniamy kierowcę, który pracuje od poniedziałku do piątku. Zgodnie z regulaminem pracy soboty to dni wolne. Co się dzieje, gdy w takim dniu przypadnie święto.

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p. każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Problem pojawia się, gdy takie święto zbiega się z dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Wówczas pracodawca mu si do końca okresu rozliczeniowego oddać pracownikowi inny dzień wolny. Jeżeli tego nie zrobi, to naruszy zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i tym samym popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Podobnie będzie, gdy w sobotę przypadnie święto, a pracownik w ty m czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jego choroba nie ma wówczas znaczenia.

Więcej Rzeczpospolita.