Rehabilitacja z dotacją

EXPRESS ILUSTROWANY , autor: MJ , oprac.: GR

sty 15, 2007

Rehabilitacja z dotacją.

Ponad 11 tysięcy niepełnosprawnych łodzian ma w tym roku szansę na otrzymanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 roku z pieniędzy PFRON-u przeznaczono na ten cel ponad 7 mln złotych. W tym roku będzie to zbliżona kwota. Wnioski o dofinansowanie można składać – osobiście bądź za pośrednictwem organizatorów turnusów oraz organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne – w siedzibie MOPS przy ul. Piotrkowskiej 149 Już złożyło je ponad 3 5 tysiąca osób.

Niepełnosprawni obawiają się że o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Tym czasem jest to tylko jedno z kryteriów – mówi Jadwiga Fatoorska kierowniczka zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Przy rozpatrywaniu wniosków ważniejsze jest dla nas to czy dana osoba korzystała już z dotacji w ubiegłym roku oraz stopień i rodzaj jej niepełnosprawności. Dofinansowanie do turnusu wynosi od 444 do 657 zł (w zależności od gr inwalida). Dotychczas dotację otrzymywali wszyscy którzy złożyli wniosek.