Telepraca przeskoczyła polityczne podziały…

EXPRESS BYDGOSKI , autor: . Dnr , oprac.: GR

Maj 25, 2007

Polityka. Projekt określa sposoby zatrudniania telepracowników, ich prawa i obowiązki pracodawcy

Wszystkie kluby opowiedziały się w Sejmie za rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy.

Jak podkreślili posłowie, nowe przepisy skierowane są przede wszystkim do małżeństw posiadających dzieci i do osób niepełnosprawnych, które nie mogą wychodzić z domu. Projekt zakłada, że osoba ubiegająca się o pracę będzie mogła wybrać nową formę zatrudnienia – czyli telepracę. Projekt zawiera m.in. zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie telepracy, obowiązek równego traktowania telepracownika z innymi pracownikami w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata poinformowała, że obecnie z telepracy korzysta około 16 proc. przedsiębiorstw, mimo iż dotychczas brakowało przepisów regulujących warunki tej formy zatrudnienia.

Więcej Express Bydgoski.