Wykaz emerytur pomostowych…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 29, 2007

Prawo do emerytur pomostowych uzyskają osoby wykonujące od 40 do 50 rodzajów prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze. Lista, przygotowywana przez resort pracy znajdzie się w rozporządzeniu Rady Ministrów do projektowanej ustawy o emeryturach pomostowych. Anna Kalata, minister pracy i polityki społecznej, przyznała, że prace nad wykazem nie zostały jeszcze zakończone.