Ogłoszenia zus będą mniej kosztowne…

Rzeczpospolita , autor: Aro , oprac.: GR

cze 4, 2007

ZUS nie będzie publikować w dwóch ogólnopolskich dziennikach ogłoszeń o konkursie na realizację świadczeń stomatologicznych i szczepień ochronnych.

Pozwala mu na to zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez ZUS zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych (DzU nr 86, poz. 516), która weszła w życie 31 ma|a.

Świadczenia z zakresu stomatologji i szczepień ochronnych, których nie finansuje NFZ, a na które ubezpieczonego kieruj e lekarz orzecznik

na wniosek lekarza prowadzącego, finansowane są ze środków funduszu wypadkowego. Realizują je placówki medyczne wyłonione przez ZUS w drodze konkursu. Koszty ogłoszeń w dwóch ogólnopolskich dziennikach były niewspółmiernie wysokie do niewielkiej liczby osób korzystających z nich. Dlatego informacja o konkursie będzie umieszczana w jednostce ZUS przeprowadzającej konkurs, w miejscu ogólnie dostępnym dla zainteresowanych, oraz na stronie internetowej ZUS, wspólnej dla wszystkich jednostek. ZUS będzie również wysyłał informację o konkursie do właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej.

Więcej Rzeczpospolita.