Pieniądze za zatrudnienie bezrobotnego…

EXPRESS ILUSTROWANY , autor: . Kz , oprac.: GR

cze 5, 2007


Pieniądze za zatrudnienie bezrobotnego

Firma zatrudniająca bezrobotnego może zyskać specjalną finansową pomoc, która sprawi, że przyjęcie do pracy takiej osoby opłaci się obu stronom. Dopłaty do płac i składek finansuje urząd pracy na zlecenie starosty.

NAJCENNIEJSI BEZROBOTNI

Na dofinansowanie mogą liczyć pracodawcy przyjmujący do firmy ludzi młodych, do 25. roku życia, lub zbliżających się do emerytury, po ukończeniu 50 lat. Inne programy obejmują osoby wiele lat pozostające bez pracy, samotne matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym, niepełnosprawnych, a także ludzi bez żadnych kwalifikacji zawodowych.

Zatrudnienie dotyczy przyjęcia do prac interwencyjnych, a wielkość dofinansowania związana jest z okresem, na jaki firma zatrudni bezrobotnego.

Jeżeli firma zatrudni bezrobotnego na co najmniej pół etatu i do pół roku, wówczas może liczyć na wypłatę do połowy minimalnego wynagrodzenia, a także składek ubezpieczeniowych. Przy umowie dłuższej i na pełen etat kwota dofinansowania rośnie, ale nie przekroczy minimalnego, ustawowego wynagrodzenia i składki
ZUS-owskiej od niego płaconej.

Więcej Express Ilustrowany.