Nowy zasiłek pogrzebowy…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

cze 13, 2007

W przypadku śmierci osoby pobierającej rentę socjalną, ZUS lub KRUS będą wypłacać zasiłek pogrzebowy.

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ustawy o. rencie socjalnej. Wprowadza on zmiany do ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.). W razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną będzie wypłacany zasiłek pogrzebowy, a świadczenie takie nie zostanie wypłacone z innego tytułu. Decyzję o jego przyznaniu wyda i świadczenie wypłaci ZUS albo KRUS. Zasiłek pogrzebowy będzie finansowany z budżetu państwa.

Rentę socjalną pobiera w Polsce około 220 tys. osób. Z tego grona co roku umiera około 4-5 tys. osób. Według autorów projektu około stu osób nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego. Po nowelizacji ustawy ta grupa osób niepełnosprawnych od urodzenia lub od wczesnej młodości będzie miała zapewniony godny pochówek. Problem był sygnalizowany przez rzecznika praw obywatelskich.

Więcej Gazeta Prawna.