Firma wypłaca zatrudnionym premie i nagrody…

Rzeczpospolita , autor: Łukasz Prasołek , oprac.: GR

cze 13, 2007

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych sporządzaniu listy płac. Pokazujemy w nim na konkretnych przykładach i obliczeniach sposoby ustalania poszczególnych rodzajów wynagrodzeń. Omawiamy też zasady odprowadzania od nich składek do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Zachęcamy czytelników do przysyłania pytań na ten temat. Obiecujemy, że na wszystkie odpowiemy w cyklu lub poza nim. Zorganizujemy też kilka telefonicznych dyżurów eksperckich. Kiedy – poinformujemy na pierwszej stronie DOBREJ FIRMY. W cyklu opisaliśmy dotychczas sposoby ustalania wynagrodzenia: za urlop wypoczynkowy – 11 maja, za godziny nadliczbowe – 16 maja, za przestój i dyżur – 30 maja. W następną środę zajmiemy się wynagrodzeniem i zasiłkami chorobowymi.

Firma wypłaca zatrudnionym premie i nagrody

Firmy często przyznają pracownikom dodatkowo premie lub nagrody, by ich skłonić do lepszej wydajności czy lojalności. Pracodawcy mylą powszechnie te świadczenia, co zwykle kończy się sporem na sali sądowej np. wynagrodzenie za pracę, przestój , za dyżur, za godziny nadliczbowe czy za czas choroby. Tyle przynajmniej zakłady muszą płacić pracownikom. Jeśli chcą, mogą im jednak przyznać coś więcej. Korzystają często z tej możliwości, wprowadzając dobrowolnie do przepisów zakładowych (układów zbiorowych czy regulaminów płacowych) premie i nagrody. Chcą sobie kupić w ten sposób większą lojalność, sumienność czy zapewnić lepszą jakość wykonywanych zadań.

Premia przysługuje po spełnieniu warunków

Premia stanowi składnik wynagrodzenia. Znaczy to, że prawo do niej powstaje po spełnieniu określonych warunków. Jest to więc obligatoryjny składnik wynagrodzenia.

Rola pracodawcy sprowadza się jedynie do stwierdzenia, czy zatrudniony spełnia warunki nabycia premii. Jeśli tak, szef nie może odmówić jej przyznania. Gdy jednak odmówi, pracownikowi służy roszczenie o wypłatę świadczenia. Przyznanie bądź nieprzyznanie premii nie zależy zatem od decyzji pracodawcy. Ten ocenia tylko pracę podwładnych i to, czy spełnili określone wcześniej kryteria premiowania.

Więcej Rzeczpospolita.