Jeszcze do końca roku renciści, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie muszą płacić składek emerytalnej i rentowych, a tylko zdrowotną.

Przesądziła o tym nowelizacja z 15 czerwca br. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która czeka na podpis prezydenta. Od 1 stycznia 2008 r. składki emerytalne i rentowe staną się dla przedsiębiorców rencistów obowiązkowe, aż do uzyskania przez nich prawa do emerytury.
Dla przedsiębiorców na emeryturze są one i nadal będą dobrowolne. Zatem przedsiębiorcy renciści będą musieli zapłacić składki emerytalną i rentowe wraz ze składką zdrowotną w lutym 2008 r., rozliczając się z ZUS za styczeń 2008 r. Jeśli opłacą je w prawidłowej wysokości i w terminie, będą mogli wystąpić do PFRON o ich zwrot. Fundusz zrefunduje składki emerytalną i rentowe obliczone od nąjniższej podstawy wymiaru obowiązującej przedsiębiorców, czyli od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
 
Więcej Rzeczpospolita.