Nawet połowa kredytu może być umorzona…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Pawlak , oprac.: GR

lip 10, 2007

Uwaga, przedsiębiorcy – od i lipca można się starać o kredyt ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Ci, którzy zainwestują w innowacyjne projekty, mogą liczyć na to, że połowa kredytu zostanie im umorzona.

NAWET POŁOWA OTRZYMANEJ KWOTY MOŻE BYĆ UMORZONA

Firmy inwestujące w nowatorskie projekty mogą się starać o preferencyjne kredyty

Uwaga przedsiębiorcy – od 1 lipca można się starać o kredyt ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego.

Ci, którzy zainwestują w innowacyjne projekty, mogą liczyć na to, że połowa kredytu zostanie im umorzona

Kredyt technologiczny na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU nr 179, poz. 1484) jest tworzony w głównej mierze z budżetu państwa. Udziela go Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z decyzją ministra gospodarki, opartą na krajowych i unijnych normach prawnych, o środki z FKT mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje o charakterze innowacyjnym. Chodzi o realizację przedsięwzięcia, które polegałoby na wdrożeniu i uruchomieniu nowej technologii – własnej lub nabytej. Może mieć ona formę patentu, licencji, know-how itp. W konsekwencji jej wdrożenia na rynku musi się pojawić nowy lub zmodernizowany produkt bądź usługa.

Przewaga kredytu technologicznego nad tradycyjną dotacją polega na tym, że nie wymaga on finansowania pomostowego. Beneficjent otrzymuje bowiem środki na sfinansowanie przedsięwzięcia przed, a nie po jego zrealizowaniu. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 mln euro i pokrywa do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia. Po ukończeniu procesu produkcji w momencie komercjalizacji produktu inwestor uzyskuje ratalne umorzenie połowy kredytu, czyli maksymalnie 1 mln euro.

W latach 2005 – 2006 do BGK wpłynęło ponad 200 wniosków, z czego 48 uzyskało dofinansowanie w łącznej kwocie 126 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że w najbliższych latach wsparcie ze środków FKT będzie jeszcze większe. W programie operacyjnym Innowacyjna gospodarka" na Fundusz Kredytu Technologicznego przewidziano ok. 430 mln euro, które będą pochodzić z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać

Początkowo planowano, że o kredyt będzie mógł się ubiegać jedynie mikro-, mały i średni przedsiębiorca. Chodziło zatem o firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub całkowity bilans roczny – 43 mln euro.

Więcej Rzeczpospolita.