Tylko niegospodarność?…

NOWOŚCI , autor: . M , oprac.: GR

lip 16, 2007

NIK wnioskuje o likwidację zakładów pracy chronionej

Najwyższa Izba Kontroli zwróci się do ministra pracy i polityki społecznej o rozważenie likwidacji statusu zakładu pracy chronionej.

NIK negatywnie oceniła wykorzystywanie pomocy publicznej przez pracodawców prowadzących takie zakłady pracy. Kontrola NIK została przeprowadzona w latach 2004-2006 (I półrocze) w 45 zakładach pracy chronionej, które otrzymały 300 mln 432 tys. zl z tytułu pomocy publicznej. Było to ok. 1008 zł miesięcznie na zatrudnioną osobę niepełnosprawną.

… Więcej Nowości