Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacać emerytury tylko za pośrednictwem banku

Wszystkie osoby urodzone po 1948 roku, które będą od 2009 roku przechodzić na emeryturę, będą musiały mieć bankowe konto. Inaczej ZUS nie wypłaci im świadczeń.

Projekt ustawy regulujący sposób wypłaty emerytur z otwartych funduszy emerytalnych, którym w sierpniu ma się zająć rząd, przewiduje zamianę sposobu wypłaty emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A to ZUS będzie dostarczał świadczenia przyszłym emerytom – zarówno te, które będą im przyznane z I filara, jak również te, które ustalą dla nich zakłady emerytalne za pieniądze zgromadzone w II filarze. Projekt ustawy o zakładach emerytalnych przewiduje, że osoby urodzone w 1949 roku lub później, które będą przechodzić na emeryturę od stycznia 2009 r., będą musiały podać we wniosku o emeryturę swój rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Taka zmiana ma obniżyć koszty wypłat emerytur.

Obecnie około połowa ubezpieczonych otrzymuje świadczenia na konta. Reszcie zakład wysyła je za pośrednictwem poczty.

– Na ten cel ZUS wydaje co roku kilkadziesiąt milionów zł – mówi Paweł Wypych, prezes ZUS.

Dlatego zaraz po tym jak w czerwcu tego roku został szefem ZUS zapowiadał, że będzie starał się, aby przynajmniej nowo przyznawane świadczenia były za jakiś czas wypłacane tylko na konta bankowe. Taki przepis znalazł się teraz w projekcie ustawy o zakładach emerytalnych. W zamian za konieczność założenia rachunku w banku świadczeniobiorcy powinni też – zdaniem Pawła Wypycha – otrzymywać ofertę jego prowadzenia ze specjalnymi usługami.

Więcej Gazeta Prawna.