Pfron da pieniądze na start działalności gospodarczej…

Rzeczpospolita , autor: . Zal , oprac.: GR

sie 7, 2007

Nawet 40 tysięcy złotych może otrzymać bezrobotna osoba niepełnosprawna na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych pozwala starostom na przekazywanie bezzwrotnej pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szanse na wsparcie mają niepełnosprawni zarejestrowani jako bezrobotni albo osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Warunki udzielania bezzwrotnej pomocy określi minister pracy. Na razie resort pracy opracował projekt rozporządzenia w sprawie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

0 przyznaniu pomocy decydował będzie starosta, biorąc pod uwagę między innymi przyszłe efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność, kalkulację wydatków na jej uruchomienie.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że pieniędzy na rozkręcenie własnego biznesu nie będą mogli otrzymać ci, którzy w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku o wsparcie bez uzasadnionej przyczyny odmówili przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia czy też stażu.

Starosta ma mieć 21 dni na rozpatrzenie wniosku osoby niepełnosprawnej. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, następnym etapem starań o pieniądze będą negocjacje. W ich trakcie uzgadniana ma być wysokość środków, jakie wypłaci starosta.

Więcej Rzeczpospolita.