Tajemnica skarbowa nie obejmuje umowy-zlecenia…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

sie 10, 2007

Tajemnica skarbowa nie obejmuje umowy-zlecenia

Osoby zatrudnione w urzędach skarbowych na umowę-zlecenie mają dostęp do danych objętych tajemnicą skarbową. Prawo nie wymaga jednak od nich zachowania tylko dla siebie zdobytej tam wiedzy

Jak dowiedziała się Rz", Ministerstwo Finansów zleciło dyrektorom izb skarbowych ustalenie, czy faktycznie w urzędach skarbowych są stażyści i praktykanci, którzy mają dostęp do informacji objętych taj em-nicą skarbową. To reakcja na nasz tekst z 31 lipca 2007 r. Fiskus musi mieć kontrolę nad obiegiem informacji". Napisaliśmy w nim o osobach postronnych, które wprowadzają do systemu informatycznego Poltax dane z druków PIT.

Stażyści pod bokiem ministra

– W urzędach trwa szukanie winnego – usłyszeliśmy w jednej z izb skarbowych. Jak twierdzą urzędnicy, ministerstwo chce przerzucić odpowiedzialność za przyjmowanie do pracy stażystów i praktykantów na naczelników urzędów skarbowych jako osoby odpowiedzialne za pracę urzędu. Tymczasem urzędy skarbowe zostały niejako zmuszone do korzystania z pomocy stażystów i praktykantów na skutek zlecania im coraz to większych zadań przy braku rąk do pracy.

Stażyści są zresztą i w ministerstwie. Tylko w tym roku było tam 176 praktykantów, a praktyka studencka średnio trwa dwa – trzy tygodnie. Ministerstwo twierdzi, że organy podatkowe nie są wolne od ryzyka ujawnienia informacji objętych tajemnicą skarbową nawet wówczas, gdy czynności dokonuje pracownik tego urzędu. Ryzyko jest jednakowe.

Praktykanci w Ministerstwie Finansów*

Departament Budżetu Państwa (BP) 18

Departament Legislacyjny (DL) 15

Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE (CZ) 14

Biuro Dyrektora Generalnego (BG) 12 11 Departament Podatków Dochodowych (DD) 12

Departament Administracji Podatkowej (AP) 11

Biura Ministra (MB) 9 11 Departament Instytucji Płatniczej (IP) 8

Biuro Kontroli i Audytu (BA) 8 w Departament Podatku od towarów i usług (PT) 7

Departament Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa (NZ) 7

Departament Finansowania Regionów i Rolnictwa (RW) 5 RAZEM 176 * dane z wybranych departamentów – 2007 r.

Ministerstwo nie widzi podstaw do zmiany przepisów. Jak twierdzi, kieruje się nadrzędnym celem należytego przygotowania do zawodu oraz nabycia umiejętności pracy w organie administracji państwowej.

Umowa bez tajemnicy

Okazuje się, że stażyści i praktykanci to niejedyny kłopot – w urzędach skarbowych zatrudniane są również na umowę-zlecenie osoby, którym powierza się wprowadzanie do systemu danych z deklaracji składanych przez podatników. Tymczasem osoby pracujące na podstawie takiej umowy nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Pracujący na zlecenie nie powinni mieć dostępu do informacji objętych tajemnicą skarbową. Także dlatego, że nie można ich zobowiązać do przestrzegania tej tajemnicy na mocy art. 294 § 1 ordynacji podatkowej. Osoby te bowiem, jeśli nie są stażystami lub praktykantami, nie znajdują się w zamieszczonym tam katalogu tych, którzy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy skarbowej. A skoro tak, to nie można od nich żądać podpisania specjalnego oświadczenia (art. 294 § 2 ordynacji). – Powinno to być uregulowane ustawowo. W przeciwnym razie urzędy skarbowe nie mają podstaw do zatrudniania na umowę-zlecenie studentów i uczniów szkół ekonomicznych – uważa Marek Kolibski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Więcej Rzeczpospolita.