Podwyżka dla milionów emerytów i rencistów…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sie 24, 2007

Rozpoczynają się sejmowe prace nad wprowadzeniem corocznej podwyżki emerytur i rent. Skorzysta na tym ponad 10 milionów osób. Posłowie chcą, by nowe przepisy zostały uchwalone jak najszybciej

Dzięki temu wzrosną świadczenia nie tylko emerytów i rencistów, ale także osób, które otrzymują świadczenie przedemerytalne i rentę socjalną.

– Mam nadzieję, że w tym gorącym okresie parlament zajmie się tak istotną i ważną dla wielu milionów Polaków kwestią – mówi Paweł Wypych, prezes ZUS. – Będzie to forma udziału emerytów i rencistów we wzroście gospodarczym państwa.

Dotychczasowe przepisy zakładały bowiem, że waloryzację przeprowadza się przy dużym wzroście inflacji i nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jako że inflacja w ostatnich latach była bardzo niska, od zmiany przepisów w 2004 r. nastąpiła tylko jedna, i to nieduża, podwyżka emerytur i rent.

Zgodnie z projektem świadczenia te miałyby wzrastać każdego roku od 1 marca. Podwyżka uwzględniałaby nie tylko inflację, ale także 20 proc. wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. Mogłaby być wyższa, gdyby Komisji Trójstronnej udało się to wynegocjować z rządem. W przeciwnym razie Rada Ministrów podejmowałaby samodzielną decyzję, z tym że wskaźnik podwyżki nie mógłby być niższy niż wskazany w przepisach.

Projekt przewiduje, że pierwsza podwyżka emerytur I rent wyjątkowo uwzględni inflację i wzrost wynagrodzeń z dwóch ostatnich lat. Dzięki temu waloryzacja, która miałaby nastąpić w przyszłym roku, byłaby znacznie wyższa.

… Więcej Rzeczpospolita