Zus zwróci koszty pogrzebu…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 27, 2007

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacą zasiłek pogrzebowy również po śmierci osoby pobierającej rentę socjalną, jeśli nie przysługuje on z innego tytułu. Sejm przyjął senackie poprawki, do ustawy, pozwalające ZUS przetwarzać dane osobowe pobierających rentę socjalną lub zasiłek pogrzebowy. Na zwrot kosztów pogrzebu będzie mógł liczyć każdy, kto je poniósł. Jeśli zmarły był członkiem rodziny, to przysługuje on w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Gdy organizacją pogrzebu zajęła się osoba obca dla zmarłego albo pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna Kościoła albo związku wyznaniowego, to zasiłek należy się do wysokości udokumentowanych kosztów.

Więcej Gazeta Prawna.