Składka będzie refundowana…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: . Kl , oprac.: GR

sie 28, 2007

W przyszłym roku dojdzie do znacznej zmiany przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez niepełnosprawnych rolników lub w przypadku, gdy rolnik opłaca składkę za niepełnosprawnych domowników. Rolnicy będą mogli w tych przypadkach liczyć na refundację składek przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundusz będzie miał obowiązek opłacania składek za niepełnosprawnego rolnika lub domownika zarówno na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jak i na wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Warunkiem uzyskania refundacji będzie jednak konieczność terminowego opłacania składek przez rolnika. Dzięki temu zapewne część rolników, która do tej pory nie przykładała wagi do regulowania składek w terminie, zacznie je płacić regularnie.

Jeśli rolnik złoży wniosek o refundację, PFRON w terminie 7 dni od otrzymania podania będzie musiał przekazać zainteresowanemu pełną refundację. To dość szybki termin, ale przedstawiciele funduszu twierdzą, że nie powinno być kłopotów z jego dotrzymaniem.

Rolnicy muszą jednak pamiętać nie tylko o terminowości opłacania składek. O wiele ważniejsze jest najpierw uzyskanie przez rolnika lub domownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba zgłosić się ze wszystkimi dokumentami i wynikami badań oraz opiniami lekarskimi do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który funkcjonuje przy każdym starostwie. Tam komisja stwierdza stan niepełnosprawności lub odmawia wydania takiej decyzji. Wówczas można się odwołać do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeśli i to nie pomoże, rolnikowi pozostaje droga sądowa. Takie przypadki są jednak rzadkie, bo zazwyczaj -jeśli dokumentacja medyczna jest dobrze prowadzona – nie ma kłopotów z uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przy czym aby otrzymać pieniądze z PFRON, nieważny będzie stopień niepełnosprawności.

Więcej Dziennik Zachodni.