Prowadzący działalność zapłacą mniej do zus…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sie 30, 2007

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą zapłacą niższe o prawie 20 zł składki na ubezpieczenia społeczne za najbliższe trzy miesiące

Prezes GUS opublikował właśnie dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale, które stanowi podstawę obliczania wysokości składek płaconych do ZUS.

Jako że spadło ono o prawie 65 zł, do 2644,34 zł. niższe będą także składki za wrzesień, październik i listopad (minimalna podstawa obliczania składek to 1586,60 zł). Składka emerytalna wyniesie więc 309,70 zł, obniżona składka rentowa – 158,66 zł, składka na Fundusz Pracy – 38,87 zł, tej samej wysokości będzie składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zatrudniających do dziewięciu osób wynosi 28,56 zł. O ile wymienione składki zmalały, o tyle wzrośnie składka na ubezpieczenia zdrowotne obliczana od innej podstawy: przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału łącznie z wypłatami nagród z zysku, które wyniosło 2812,61 zł. Składka w wysokości 9 proc, liczona od 75 proc. tego wskaźnika, to 189,85 zł. Prowadzący działalność zapłaci zatem (wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) po 764,51 zł miesięcznie.

Więcej Rzeczpospolita.