Fundusz sfinansuje roboty budowlane na potrzeby rehabilitacji…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Dofinansowanie do modernizacji obiektów służących rehabilitacji będzie przysługiwać podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą albo z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wynika to z projektu zmiany rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które może być dofinansowane ze środków PFRON (Dz.U. nr 187, poz. 1940). Podstawą dofinansowania robót budowlanych będzie umowa zawarta przez marszałka województwa oraz osobę wnioskującą o przyznanie jej takiej dotacji. Ma ona zawierać m. in. wysokość i termin przekazania środków z funduszu oraz sposób rozliczenia się z udzielonej pomocy i zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie pieniędzy z PFRON.

Zgodnie z nowymi.przepisami, wnioskodawcy będą musieli w umowie określić także termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Dodatkowo projekt rozporządzenia precyzuje warunki zwrotu środków funduszu. Ma on w szczególności nastąpić w sytuacji rozwiązania umowy o dofinansowanie oraz jej niezrealizowanie.

Wnioskodawca będzie musiał zwrócić pieniądze do PFRON, jeśli nie rozpocznie działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie do trzech miesięcy od daty zakończenia robót.

… Więcej Gazeta Prawna