Telepraca czeka na podpis prezydenta…

Rzeczpospolita , autor: Zalś , oprac.: GR

wrz. 7, 2007

Pracownicy wykonujący pracę poza firmą z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej będą chronieni przed dyskryminacją, . a ich relacje z pracodawcą ureguluje kodeks pracy

Senat bez poprawek przyjął nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą do systemu prawnego kolejną elastyczną formę zatrudnienia.

Dzięki zmianom w przepisach prawa pracy szanse na zatrudnienie będą miały osoby, które nie mogły jej świadczyć w klasyczny sposób w siedzibie pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o osoby niepełnosprawne oraz o osoby opiekujące się dziećmi. Dotychczas tylko niewielka część pracodawców decydowała się na ich zatrudnianie, gdyż brakowało norm, które określałyby prawa i obowiązki stron w przypadku takiego stosunku pracy.

W kodeksie pracy przybędzie cały nowy rozdział zatytułowany: Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie miał obowiązek dostarczyć zatrudnionemu niezbędny sprzęt, pokrywać kosztyjego ubezpieczenia i serwisu. W odrębnej umowie z pracownikiem zostaną określone sposób wykorzystywania na potrzeby pracodawcy sprzętu stanowiącego własność zatrudnionego, zasady kontroli wykonywania pracy, a także formy porozumiewania się z pracodawcą.

Nikt nie będzie mógł zostać zmuszony do podjęcia pracy w charakterze telepracownika. Co prawda, ustawodawca dopuścił możliwość zmiany klasycznego zatrudnienia na pracę poza siedzibą firmy, ale ma to się odbywać za zgodą pracownika. Co więcej, osoba, która nie będzie zadowolona z pracy w tej formie, może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia zatrudnienia w formie telepracy, jak również w przypadku, gdy odmówi pracy w tym charakterze.

Ponadto telepracownika nie można traktować mniej korzystnie w zakresie nawiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń niż innych pracowników zatrudnionych przy takiej samej lub podobnej pracy.

Więcej Rzeczpospolita.