Projekt budżetu wyborczego…

Gazeta Wyborcza , autor: Agata Nowakowska , oprac.: GR

wrz 11, 2007

Dziś rząd zajmie się projektem budżetu na 2008 rok. W ostatniej chwili wicepremier Zyta Gilowska musiała w nim uwzględnić ekstra wydatki – ok. 6 mld zł – przyjęte w zeszłym tygodniu przez Sejm. Gilowska obniżyła prognozę przyszłorocznego wzrostu PKB z 5,7 do 5,5 proc. Inflację Ministerstwo Finansów prognozuje na 2,3 proc.

Jak podaje PAP, deficyt budżetowy ma wynieść 28,2 mld zł, czyli mniej niż kotwica 30 mld zł. Dochody resort finansów szacuje na 246,9 mld zł, a wydatki na 275,2 mld zł.

Według PAP dochody z prywatyzacji zaplanowano na 2,3 mld zł, a z dywidendy na 1,5 mld zl.

Wicepremier Gilowska w ostatniej chwili musiała dokonać w projekcie budżetu poprawki, m.in. uwzględnić podwyżkę stóp procentowych oraz uchwalone przez Sejm kosztowne projekty ustaw.

Najbardziej kosztowna będzie duża ulga prorodzinna w podatku PIT. Rząd proponował ok. 570 zl na dziecko (koszt tej ulgi ok. 3 mld zl był już uwzględniony w założeniach budżetowych przyjętych w czerwcu). Opozycja podwoiła te ulgę do blisko 1,2 tys. zł. A to dodatkowy koszt 3,6 mld zl.

Podwyżki w sferze budżetowej -które premier obiecał Solidarności" – to według ministerpracy Joanny
Kluzik-Rostkowskiej dodatkowe 700 mln zl, które będzie musiał wypłacić budżet (reszta tej podwyżki wynikająca z obniżenia składki rentowej oraz waloryzacji o wskaźnik inflacji była już uwzględniona w założeniach).

… Więcej Gazeta Wyborcza