Przy liczeniu straty trzeba się trochę pogłowić…

Rzeczpospolita , autor: Ewa Flor , oprac.: GR

wrz 13, 2007

Jak wyliczyć wysokość kosztu Zasada wydaje się prosta – strata ze sprzedaży wierzytelności to jej wartość minus uzyskana cena.

Jeśli więc dłużnik nie oddał nam 100 zł i sprzedamy należność za 20 zł, do kosztów zaliczymy 80 zł straty.

Ale przecież do firmowych obrotów z reguły dodaje się VAT. Nie wykazujemy go po stronie przychodów, ale wierzytelność, którą sprzedajemy, obejmuje całą kwotę należną od klienta. Przepisy mówią o stracie ze sprzedaży, czyli – z ekonomicznego punktu widzenia -różnicy między wartością całej wierzytelności a uzyskaną kwotą. I tu podstawowe pytanie: od jakiej war-toś ci wierzytelności Uczymy stratę podatkową – netto czy brutto Okazuje się, że są tu możliwe aż trzy rozwiązania.

Zamiast straty dochód

Organy podatkowe najczęściej twierdzą, że stratę należy liczyć od wartości netto wierzytelności -bez podatku VAT. Podatnicy VAT wykazują bowiem jako przychód należny dla celów podatkowych kwotę netto należności. Tak więc stratą ze sprzedaży wierzytelności będzie różnica między przychodem netto a kwotą uzyskaną od nabywcy (tak np. stwierdził Urząd Skarbowy w Sanoku w interpretacji z 5 maja 2005 r., US.PDa–406/12/05).

Więcej Rzeczpospolita.