Dopłata musi być wypłacona przed turnusem…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 14, 2007


Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) powinny przekazać niepełnosprawnemu dopłatę do turnusów rehabilitacyjnych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.

Osoba niepełnosprawna musi poinformować PCPR o wyborze konkretnego turnusu nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem – wynika z wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Dzięki temu organizator turnusu ma odpowiednią ilość czasu na przekazanie do PCPR oświadczenia potwierdzającego, że osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w danym turnusie. Jeśli organizator dochowa tego obowiązku, otrzyma dofinansowanie najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia turnusu.

JAK STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU

1. Złożyć wniosek o dofinansowanie do właściwego PCPR

2. Do wniosku dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz skierowanie wydane przez lekarza

3. Czekać 30 dni na rozpatrzenie wniosku przez PCPR

4. Po 7 dniach od dnia rozpatrzenia wniosku niepełnosprawny dowiaduje się o wysokości dofinansowania turnusu.

Więcej Gazeta Prawna.