Zakup używanego auta w komisie, na giełdzie samochodowej lub przywiezionego z innego państwa unijnego to, poza zapłatą umówionej ceny i koniecznością ubezpieczenia, również obowiązek zapłaty  podatku. Tego ostatniego można jednak uniknąć, zwłaszcza gdy auto otrzymamy w spadku.

Czy kupując używane auto trzeba zapłacić podatek

Kupiłem przed kilkoma dniami od znajomego dwuletnie auto – forda mondeo. Słyszałem, że będę musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy rzeczywiście

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli w tym przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Obowiązek zapłaty podatku – przy umowie sprzedaży – spoczywa na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży auta jego wartość rynkowa. Stawka podatku wynosi w tym przypadku 2 proc.

Podstawa prawna

Art. 1,3,4 i 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy urząd może zakwestionować rozliczenie

Kupiłem używany samochód. Wypełniłem deklarację PCC. Zdziwiłem się jednak, kiedy w urzędzie skarbowym urzędnik zakwestionował moje rozliczenie. Stwierdził, że zaniżyłem kwotę podatku. Czy mógł tak postąpić 

Podstawę opodatkowania w takim przypadku stanowi wartość rynkowa auta. Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności* bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jak zatem widać, urzędnik mógł tak postąpić.

… Więcej Gazeta Prawna