Formy podatku od dochodu z działalności gospodarczej…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 19, 2007


Wszyscy przedsiębiorcy będący osobą prawną płacą podatek dochodowy na takich samych zasadach. Osoby fizyczne mają do wyboru jeden z czterech sposobów rozliczania. Wybór optymalnej formy zależy od rodzaju prowadzonej działalności i kalkulacji finansowych.

W Polsce funkcjonują dwa systemy opodatkowania dochodów. Uzależnione są od rodzaju podmiotu objętego opodatkowaniem, czyli kategorii osoby. Osoby prawne objęte są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), natomiast osoby fizyczne – podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

CIT czy PIT

Różnice w samym sposobie opodatkowania, poza częścią administracyjną dotyczącą deklaracji podatkowych, terminów itp., polegają na tym, że osoby prawne objęte są wyłącznie podatkiem od dochodu z działalności w stałej wysokości (niezależnie od wielkości dochodów), którego stawka wynosi obecnie 19 proc. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą korzystać z podatku w stałej wysokości 19 proc. albo ustalać podatek na podstawie skali z tabeli. Tabela ta przewiduje kwotę wolną od podatku, ale i trzy progi, po przekroczeniu których dochód (a ściślej – odpowiednia jego część) jest otaksowany według taryfy 19, 30 lub 40 proc. W tym drugim przypadku przedsiębiorcy muszą wcześniej do dochodu z działalności doliczyć inne ewentualne dochody uzyskane

UWAGA JAKIE KSIĘGI

Uzyskiwanie dochodu przez osobę prawną powoduje konieczność prowadzenia ksiąg handlowych. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana tylko do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewentualnie innych prostych rejestrów w trakcie roku podatkowego, np. z pracy, umów zlecenia lub o dzieło, emerytury, najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych itd. Tak więc suma wszystkich dochodów decyduje o tym, jaka stawka podatku będzie wówczas miała praktyczne zastosowanie.

Księga czy pełna rachunkowość

Uzyskiwanie nawet drobnego dochodu przez osobę prawną powoduje konieczność stosowania się do przepisów ustawy o rachunkowości, w tym prowadzenia ksiąg handlowych, podczas gdy osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana tylko do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewentualnie innych prostych rejestrów (tzw. mały podatnik, definicje str. 23). Dopiero gdy obrót z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej przekroczy w skali roku kwotę 800 tys. euro (do końca 2007 r. jest to 3 186 800 zł), jest ona zobowiązana do prowadzenia tzw. pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) , choć dalej podatek dochodowy rozlicza na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby fizyczne mają do swobodnej dyspozycji cały wypracowany przez siebie dochód, pod warunkiem wcześniejszego jego opodatkowania. Przedsiębiorca działający np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje go albo na zasadzie wynagrodzenia za pracę (jeśli jednocześnie jest właścicielem i pracownikiem spółki) lub w formie dywidendy (udziału w zyskach), albo w obu formach jednocześnie.

… Więcej Gazeta Prawna