Niepełnosprawni na rynku pracy…

GŁOS KOSZALIŃSKI , autor: Mariusz Rodziewicz , oprac.: GR

wrz 20, 2007


W Polsce o kłopotach niepełnosprawnych w znalezieniu pracy mówi się dopiero od kilku lat. Dokładnie od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej. Dzięki temu ich sytuacja na rynku pracy stopniowo się poprawia.

Co jest największą przeszkodą, jaka pojawia się przed osobą niepełnosprawną poszukującą pracy. Przede wszystkim sposób postrzegania kompetencji takich osób przez pracodawców. Na szczęście powoli zmieniają to głośne kampanie społeczne „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy”, „Nie chcę nic za darmo”. Dzięki coraz większemu zainteresowaniu problemem bezrobocia niepełnosprawnych w Polsce ich sytuacja ulega stopniowej zmianie na lepsze. Wspomagają ich także programy unijne i rządowe, umożliwiające edukację (także zawodową) i kształcenie na odległość, ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej i promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Wypadamy źle

Według ostatnich szacunków w Polsce żyje około 5,5 miliona osób niepełnosprawnych. Tylko co dziesiąty utrzymuje się z własnej pracy, co jednak nie gwarantuje mu niezależności finansowej. Około 85 procent niepełnosprawnych utrzymuje się ze świadczeń społecznych takich, jak renty czy zasiłki lub pozostaje na utrzymaniu najbliższych. Na tle Unii Europejskiej wypadamy bardzo źle.

Współczynnik aktywności zawodowej w grupie z umiarkowaną niepełnosprawnością wynosi w Polsce aktualnie około 12 procent, z niepełnosprawnością lekką – 22 procent. W krajach UE wskaźnik ten wynosi średnio 50 procent: w Wielkiej Brytanii około 40 procent, w Niemczech 46 procent, aż do 62 procent w Szwajcarii.

Więcej Głos Koszaliński.