Niepełnosprawni na rynku pracy problem dostrzeżony

W krajach zachodnioeuropejskich od lat walczy się z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i dąży do znoszenie codziennych barier pomiędzy światem osób niepełnosprawnych a pełnosprawnych. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej nadszedł czas na polskie społeczeństwo.

Jedną z niezwykle istotnych przeszkód w aktywizacji zawodowej i asymilacji społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie jest bariera edukacji, a co za tym idzie, niekonkurencyjność na rynku pracy. Współczesne projekty edukacji zawodowej, takie jak Akademia PARP, pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Największą przeszkodą, jaka pojawia się przed osobą niepełnosprawną poszukującą pracy, jest sposób postrzegania kompetencji takich osób przez pracodawców. Odpowiadają na to głośne kampanie społeczne: Niepełnosprawni -pełnosprawni w pracy”, Nie chcę nic za darmo”, Pełnosprawni w pracy”. Dzięki coraz większemu zainteresowaniu problemem bezrobocia niepełnosprawnych przez media i władze lokalne, sytuacja niepełnosprawnych ulega stopniowej zmianie na lepsze. To wspomagają także programy unijne i rządowe, umożliwiające edukację (także zawodową) i kształcenie na odległość, ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej i promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Więcej Dziennik Elbląski.