Kupując telewizor na wyposażenie biura możesz obciążyć…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

paź 11, 2007


Kupując telewizor na wyposażenie biura możesz obciążyć firmowe koszty

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatek na zakup telewizora, tak jak każdego innego elementu wyposażenia firmy. Musi jednak wykazać, że służy on działalności gospodarcze), a nie osobistym celom

– Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, m.in. w zakresie badania rynku i opinii publiczne], reklamy, badania i analiz technicznych, organizacji targów 1 wystaw. Do celów tej działalności chciałbym zakupić telewizor, który służyłby do demonstrowania np. wprowadzanych na rynek nowych produktów i promowania tych, których dystrybucją się zajmuję. Jak do takich zakupów ustosunkowują się urzędy skarbowe – pyta czytelnik DF.

Musi być związek z działalnością

Do kosztów firmy – czy to bezpośrednio, czy poprzez odpisy amortyzacyjne – można zaliczyć wszelkie wydatki mające na celu uzyskanie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. To ogólna reguła wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). W art. 23, zawierającym wykaz wydatków niezaliczanych do kosztów podatkowych, zakup telewizora nie został wymieniony, stąd nie ma przeszkód, by zaliczyć go do kosztów firmy, jeśli spełniony jest podstawowy warunek – tzn. związek tego wydatku z działalnością gospodarczą. Niestety, ciężar wykazania tego związku spoczywa na przedsiębiorcy.

… Więcej Rzeczpospolita