Są pieniądze na nowe miejsca pracy…

EXPRESS BYDGOSKI , autor: HAW , oprac.: GR

lut 28, 2007
 
Bez limitów i ograniczeń

Niepełnosprawni. Są pieniądze na nowe miejsca pracy

Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby niepełnosprawne, mogą liczyć na refundację połowy kosztów organizacji miejsca pracy i częściowe dofinansowanie funduszu płac.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna samorządową akcję wyrównywania szans w regionach. Programem zostało objęte także Kujawsko-Pomorskie. – Pracodawcy, którzy utworzą miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, otrzymają zwrot połowy kosztów – wyjaśnia Wiesław Wiśniewski, przedstawiciel PFRON.

– Później mogą także ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnianej przez siebie osoby.

PFRON nie zamierza preferować żadnych pracodawców. Jedynym warunkiem jest to, by firma mogła wylegitymować się minimum 12-miesięcznym strażem, nie miała zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS. Maksymalna wysokość dotacji na przygotowanie miejsca pracy to 23 tys. zł.

Więcej Express Bydgoski.