Jak otrzymać dopłatę do czynszu

Rzeczpospolita , autor: Renata Krupa-Dąbrowska , oprac.: GR

paź 15, 2007

 

Dodatek mieszkaniowy to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania lub domu. Prawo do niego ma osoba z tytułem prawnym do lokalu i spełniająca warunki ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Mogą więc o niego wystąpić: najemcy mieszkań, i to nie tylko komunalnych czy zakładowych, ale także wynajmowanych w budynkach prywatnych; członkowie spółdzielni z mieszkań lokatorskich lub własnościowych; właściciele mieszkań lub domów jednorodzinnych, a także osoby, które płacą odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, jeśli przysługuje im prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego.

Gdzie złożyć wniosek

Formalności załatwia się w gminie lub ośrodku pomocy społecznej, właściwych ze względu namiej-sce zamieszkania zainteresowane-. go. Można tam dostać formularz wniosku. Trzeba też wypełnić deklarację o dochodach za ostatnie trzy miesiące i dołączyć dokumenty (patrz ramka).

Zarządca domu potwierdzi we wniosku dane o miejscu zamieszkania, tytule prawnym do lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek (nie dotyczy to właścicieli domów).

Pracownik gminy lub ośrodka może sprawdzić, czy informacje w dokumentach nie odbiegają od rzeczywistości. Przepisy dają mu prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Jakie warunki trzeba spełnić

Gmina lub ośrodek sprawdza dochód przypadający na jedną osobę wgospodarstwie domowym. Takie gospodarstwo tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem – nie tylko rodzina, ale też np. konkubenci. Dostanie go także osoba samotna.

Dochód nie może przekroczyć 175 proc. najniższej emerytury na głowę, a u osoby samotnej -125 proc. tej kwoty. Jest to odpowiednio 1045,55 zł, w drugim – 746,82 zł.

Rodzina o większych dochodach też dostanie dodatek – tyle że do jego wyliczenia zostanie wzięty dochód nieprzekraczającyustawowe-go pułapu 175 lub 125 proc.