W związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2008 r. płacy minimalnej Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) domaga się podjęcia natychmiastowych prac legislacyjnych nad zmodyfikowaniem systemu obliczania wysokości dofinansowania do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

Podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia z 936 zł do poziomu 1.126 zł, oznacza, że wysokość dofinansowania do wynagrodzeń nie będzie pokrywać rzeczywiście poniesionych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wówczas pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą być zmuszeni do redukcji stanu zatrudnienia tych osób.

Konfederacja sugeruje, aby do obliczeń dofinansowania stosować wysokość płacy minimalnej obowiązującej w kwartale poprzedzającym dany miesiąc rozliczeniowy, a nie jak dotychczas z ostatniego dnia roku poprzedniego. Wtedy podwyżka nie będzie negatywnie wpływać na dofinansowanie przez 12 miesięcy, a jedynie przez 3 miesiące.

Więcej Gazeta Prawna.