Rzeczpospolita z 6 listopada 2007 r. informuje o wejściu w życie z dniem 7 listopada 2007 r. dwóch Rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Do pracodawców, którzy zatrudnią osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu”, adresowane są dwa rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, oba wchodzące w życie 7 listopada. Pierwsze dotyczy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby, a drugie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 194, poz. 1404 – 1405).