Zagrożone wypłaty emerytur z II filaru…

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

lis 7, 2007


Odchodzący rząd nie zdążył przygotować przepisów o wypłacie emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. A pierwsze muszą być wypłacone już w 2009 roku.

W tzw. testamencie legislacyjnym odchodzącego rządu zabrakło ustawy o wypłacie środków zgromadzonych w OFE. Wciąż więc nie wiadomo, kto po 1 stycznia 2009 r. zajmie się wypłatą pierwszych emerytur z drugiego filaru.

– Jestem zdziwiona, że projekt ten nie został przyjęty przez odchodzący rząd. Te przepisy powinny już obowiązywać. Może się okazać, że zabraknie czasu na przygotowanie systemu komputerowego, który wyliczy świadczenia, i trzeba będzie liczyć je na piechotę – uważa Ewa Lewicka, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Nowa koalicja musi się spieszyć, by podmioty mające się zająć wypłatą emerytur mogły się do tego przygotować.

– Może wykorzystamy pewne rozwiązania przygotowane przez odchodzący rząd – mówi Sławomir Piechota, poseł PO.

Przepisów wciąż brakuje.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje tylko niedookreślone prawnie i organizacyjnie zakłady emerytalne, które powinny się zajmować wypłatą dożywotnich emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. Tymczasem już w 2009 r. pierwsi emeryci powinni otrzymać część emerytury z ZUS, a drugą – z drugiego filaru.

Resort pracy przygotował projekt ustawy o wypłacie świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE. Prace nad nim są bardzo zaawansowane. Był też szeroko konsultowany. Zastrzeżenia i uwagi zgłaszali partnerzy społeczni i poszczególne ministerstwa.

– Projektu nie zdążyła jednak przyjąć Rada Ministrów – mówi Marek Bucior, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Na szczęście nie oznacza to, że wszystkie prace nad potrzebnymi przepisami trzeba będzie zacząć od początku. Do ustaw przygotowywanych przez administrację rządową, które nie zostały skierowane do Sejmu, nie stosuje się bowiem zasady dyskontynuacji.

Więcej Rzeczpospolita.