Dodatki płacowe dla służby cywilnej…

Rzeczpospolita , autor: . Zal , oprac.: GR

listopad 13, 2007


Urzędnicy, którym przełożeni okresowo zwiększyli zakres obowiązków, nie będą otrzymywać dodatku specjalnego. Zostanie on zastąpiony innym świadczeniem.

Rząd przygotował projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. Proponowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące obecnie przepisy, które regulują zasady przyznawania członkom służby cywilnej przywilejów płacowych.

Rządowy projekt zakłada zachowanie dotychczasowych świadczeń o charakterze motywacyjnym lub związanych z pracą w szczególnie uciążliwych warunkach.

Dodatek motywacyjny otrzymują członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w komórkach egzekucyjnych urzędów skarbowych. Nadal też przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne. Dla przykładu: za ściągnięcie długu od zobowiązanego prowizja wynosi 6,15 proc. odzyskanej kwoty.

Więcej Rzeczpospolita.