Jedna kontrola, a dwa postępowania…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lis 15, 2007


Urząd kontroli skarbowej może wszcząć postępowanie podatkowe, mimo że w tej samej sprawie wcześniej prowadził już w firmie kontrolę.

Orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny, który 14 listopada rozpoznawał skargę spółki Avon Cosmetics Polska, której urząd kontroli skarbowej nakazał zapłacić VAT za 2000 r., twierdząc m. in., że nie ewidencjonowała przy użyciu kas fiskalnych towarów sprzedawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Spółka wyjaśniała, że takich transakcji nie było, ponieważ kosmetyki sprzedawała wyłącznie swoim konsultantom pośredniczącym w kontakcie z ostatecznymi konsumentami. Konsultanci zaś zawsze prowadzą działalność.

Przede wszystkim jednak zdaniem Avonu dyrektor urzędu kontroli skarbowej niezgodnie z prawem wszczął wobec spółki postępowanie podatkowe po zakończeniu postępowania kontrolnego w tej samej sprawie i wydaniu wyniku kontroli.

Sprawa trafiła do WSA.

– Art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli skarbowej, w treści obowiązującej od 1 stycznia 2003 r., pozwala organom kontroli skarbowej prowadzić postępowanie podatkowe tylko w granicach postępowania kontrolnego. Dlatego też wszczęcie go osobno było nieuprawnione, a wydana w jego efekcie decyzja w sprawie VAT powinna zostać wycofana z obrotu – dowodził Avon.

Generalny inspektor kontroli skarbowej wyjaśniał natomiast, że jeśli postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do 31 grudnia 2002 r., to zgodnie z przepisami przejściowymi zmienionej ustawy o kontroli skarbowej po 1 stycznia 2003 r. mógł wszcząć postępowanie podatkowe. WSA zgodził się z organami, więc spółka złożyła od jego wyroku kasację.

NSA jednak ją oddalił. Orzekł, że organ kontroli skarbowej może wydać decyzję, jeśli określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego należy do kompetencji urzędów skarbowych.

Więcej Rzeczpospolita.