Są unijne pieniądze na szkolenia…

Rzeczpospolita , autor: Anna Cieślak -Wróblewska , oprac.: GR

lis 16, 2007


Zaczynamy wydawać pierwsze pieniądze z funduszy unijnych na lata 2007 – 2013. Samorządy ogłaszają właśnie konkursy. Na szkolenia i aktywizację zawodową jest w sumie ok. 150 mln .

Są to przetargi pilotażowe w ramach programu Kapitał ludzki”. Oferta skierowane jest do firm szkoleniowych i organizacji pozarządowych specjalizujących się w aktywizacji zawodowej. Zadania, które mają być realizowane jako pierwsze, wybrał resort rozwoju regionalnego. Największe kwoty samorządy chcą przeznaczyć na podniesienie kwalifikacji starszych pracowników (działanie 8.1.1). Chodzi o osoby powyżej 45 lat, które z własnej inicjatywy chcą się dokształcać.

Drugi istotny cel (działanie 6.1.1) to pomoc w powrocie na rynek pracy osobom, które nie mają zatrudnienia, ale nie są zarejestrowane jako bezrobotne. W tym przypadku wsparciem mają być również objęte osoby starsze, ale też młodzież, (do 25 lat), kobiety (np. takie, które mają problem z powrotem do pracy po przerwie na wychowanie dzieci) czy niepełnosprawni. Ostatnie zadanie, na które województwa na razie wyasygnowały najmniejsze kwoty, związane jest z edukacją na terenach wiejskich (działanie 9.5).

– Z punktu widzenia rynku pracy jak najszybsza realizacja tych zadań jest konieczna. Tyle że są to, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywizację osób powyżej 50. roku życia, bardzo trudne wyzwania – komentuje prof. Marek Bednarski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Argumentuje, że obecnie nie pracuje prawie dwie trzecie z 6 mln osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, a ukończyły 50 lat. Utrzymują się z różnych świadczeń emerytalno-rentowych czy dorywczych zajęć. -Ta grupa to bardzo duży potencjał, który musimy wykorzystać. Tyle że oni sami nie bardzo mają ochotę wrócić na rynek pracy – dodaje profesor.

Więcej Rzeczpospolita.