Dziś mija termin składania przez pracodawców wniosków o dofinansowanie z PFRON, na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory w Urzędzie Miasta Krakowa złożony został tylko jeden wniosek w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami".

Pracodawcy, którzy zdecydują się na ubieganie o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinni składać wnioski w w magistrackim referacie ds. problematyki osób niepełnosprawnych przy ul. Stachowicza 18 (pok. 6).

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

Warunkiem otrzymania funduszy jest własny wkład

(50 procent) a kolejne 50 procent pochodzić będzie z PFRON.

Jednym z wymogów przyjęcia do realizacji złożonego projektu jest pozytywna opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej przy prezydencie Krakowa.

Szczegółowe informacje o programie oraz wymaganiach formalnych potrzebnych do uzyskania dofinansowania można otrzymać, w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, pod numerami telefonów: 0126165026,012 616 50 27, 012 616 50 08 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

W ubiegłym roku zostały pozytywnie rozpatrzone 32 wnioski o dofinansowanie z PRFON. Łączna suma pomocy wyniosła 518 tys. 825,65 zł.