Kasa z PFRON -u…

ABC , autor: lM , oprac.: GR

mar 1, 2007

Na rehabilitację zawodową przeznaczono 335.000 zł. Ze znacznej części tej sumy, bo 300.000 zł, udzielone będą pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Reszta wykorzystana zostanie na dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych, szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz staże, prace interwencyjne i przygotowanie zawodowe już w miejscu pracy. Do rehabilitacji zawodowej zalicza się także przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zwrot kosztu zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu zawodowych obowiązków. Tyle że oba te zadania nie cieszą się popularnością od kilku lat nikt nie złożył na nie wniosków, przede wszystkim z powodu, ostrych wymogów, jakie trzeba spełnić, aby pieniądze otrzymać. O fundusze na przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych łatwiej jest się postarać z innego źródła – z programu wyrównywania różnic między regionami. W roku 2006 skorzystało z niego 7 osób.

Więcej  ABC.