Rodzinny majątek pod lupą fiskusa…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lis 27, 2007


Koniec z ukrywaniem dobytku w obrębie najbliższej rodziny. Nowe zasady opodatkowania pozwolą rozliczać majątek także małżonków.

Nie jest żadną tajemnicą, że przepisy podatkowe, dotyczące nieujawnionych źródeł przychodów, wymagają zmiany. Również z tego względu, że lak skomplikowaną materię regulują tylko dwa lakoniczne przepisy. A mianowicie, art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Pierwszy zawiera definicję nieujawnionych źródeł przychodów, a właściwie sposobu ich ustalania. Drugi natomiast określa wysokość stawki, jaką ma być opodatkowany nielegalny dochód.

Zmiana jest jednak konieczna także z innych względów.

Dziurawa” historia…

Przede wszystkim dlatego, że podatek w niezmienionej formie istnieje od lat. Podatek sankcyjny to pozostałość po czasach PRL, po obowiązujących wówczas rozwiązaniach i tzw. domiarze dla kułaków i rzemieślników. Taki podatek nie funkcjonuje już w cywilizowanym świecie – przekonują nieoficjalnie urzędnicy.

Zmiana jest konieczna także dlatego, że obowiązujące prawo jest wewnętrznie sprzeczne. Z jednej bowiem strony dotyczy dochodów niezidentyfikowanych (bo pochodzących z nieujawnionego źródła lub nie-znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach), z drugiej zaś ściganie ogranicza się do dochodów uzyskanych na terytorium naszego kraju (art. 30 ust. 1 pkt 7).

Przedstawiciele resortu finansów twierdzą, że bywa to wykorzystywane przez niektórych podatników, zwłaszcza czasowo przebywających za granicą.

– Zdarza się, że osoba mająca zagraniczne konto próbuje kombinować. Przekonuje, że tam uzyskała dochody i w ogóle nie powinna być opodatkowana w Polsce – potwierdza pracownik jednego z organów podatkowych.

… i trudna praktyka

Podatek w obecnym kształcie przysparza też sporo problemów służbom skarbowym przy ustalaniu dochodów małżonków. Zwłaszcza gdy decydują się oni na rozdzielność majątkową albo gdy majątek odrębny stanowi otrzymana przez jednego z małżonków darowizna czy spadek, z którego korzystają wspólnie.

To jednak ma się wkrótce zmienić. Jeśli bowiem rozważane propozycje zyskają akceptację kierownictwa ministerstwa, wówczas urząd skarbowy bądź urząd kontroli skarbowej będzie wydawał jedną decyzję dla dwojga małżonków lub jednego z nich, w zależności od tego, czy korzystają ze wspólnego opodatkowania czy też nie.

Więcej Rzeczpospolita.