Rosną długi w ZUS…

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Fandrejewska , oprac.: GR

gru 5, 2007


POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZALEGAJĄ W PŁACENIU SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH. Dług sięga już 9,3 miliarda złotych. Gdyby firmy je spłaciły, to dotacja do FUS w przyszłym roku mogłaby być mniejsza o prawie jedną trzecią.

Choć firmy są w znakomitej kondycji, znacznie lepszej niż kilka lat temu, to jednak niechętnie spłacają zaległości w opłacaniu składek, jakie mają wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a właściwie wobec swoich pracowników.

– Firmy zalegają na kwotę nieco wyższą niż 9,3 mld – najwięcej długów narosło na początku dekady – Mirosława Boryczka, wiceprezes ZUS odpowiedzialna za sprawy finansowe, tłumaczy, że kwota ta jest mniej więcej podobna od trzech lat

A to oznacza, że firmy co roku zadłużają się na kolejny miliard złotych. ZUS bowiem odzyskuje około 800 – 900 mln zł zaległych składek. Dodatkowo niektóre branże czy przedsiębiorstwa (na przykład PKP czy górnictwo) miały w ciągu dwóch ostatnich lat umorzone długi.

Więcej Rzeczpospolita.