Przedsiębiorca na wózku dostanie znaczne wsparcie na rozkręcenie…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

grudzień 14, 2007


Kontynuujemy cykl artykułów o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Przedstawimy w nim, jak takie osoby dokumentują swój status oraz z jakich przywilejów korzystają w miejscu w pracy. Omówimy również formy pomocy finansowej, z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy angażujący takich pracowników. Opiszemy szczegółowo warunki, pod jakimi przysługują im dofinansowania wynagrodzeń i składek, refundacje kosztów i inne rekompensaty finansowe. Osobny rozdziały poświęcimy zakładom pracy chronionej oraz tworzonym przez nie zakładowym funduszom rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Poradzimy także, jak służby finansowe mają sobie poradzić z obsługą dofinansowań (SOD) czy wpłatą składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach cyklu pisaliśmy już o: uprawnieniach niepełnosprawnych w biurze oraz o związanych z tym obowiązkach pracodawców – 24 października przywilejach dla zakładów pracy chronionej – 7 i 14 listopada zasadach tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 21 listopada.

W najbliższą środę napiszemy o rozliczaniu tegorocznych dofinansowań pensji niepełnosprawnych.

Przedsiębiorca na wózku dostanie znaczne wsparcie na rozkręcenie biznesu

POMOC PAŃSTWA i Jako niepełnosprawny możesz założyć własną firmą lub gospodarstwo rolne. Będziesz mógł otrzymać jednorazową, bezzwrotną pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale ze wsparcia skorzystają też niepełnosprawni już prowadzący biznes

Niepełnosprawny, który już ma firmę, może liczyć na dofinansowanie odsetek od kredytu zaciągniętego na kontynuowanie prowadzonej działalności. Ma prawo też ubiegać się o zwrot części zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasady przyznawania tej pomocy reguluje art. i2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 776, poz. 123 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 września 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (DzU nr 194, poz. 1403). Obowiązuje ono od 7 listopada 2007 r.

Więcej Rzeczpospolita.