Praca w Wigilię…

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPS.GOV.PL , oprac.: GR

grudzień 18, 2007


W obowiązującym stanie prawnym Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest upoważniony do wydania aktu prawnego, który gwarantowałby wszystkim pracownikom krótszy czas pracy w dniu 24 grudnia ( w Wigilię). Czas pracy jest bowiem regulowany przepisami ustawy – Kodeks pracy oraz innych ustaw. Minister Pracy nie może zatem zobowiązać pracodawców, aby czas pracy w Wigilię wynosił tylko 4 godziny.
Natomiast pracodawcy, stosując zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, mogą wyznaczyć dniem wolnym od pracy z tego tytułu każdy dzień tygodnia. Zatem takim dniem może być także w 2007 r. dzień 24 grudnia, przypadający w poniedziałek.

Ponadto, pracodawca może samodzielnie podjęć decyzję w kwestii usprawiedliwienia nieobecności pracowników przez część dnia pracy, na przykład zwolnienie ich w danym dniu z obowiązku wykonywania pracy – po godz. 12.00 – tej. Jednakże w takim przypadku pracownicy nie mogą utracić wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Jak wynika z praktyki, ten sposób skracania czasu pracy pracowników jest już przez pracodawców stosowany, w szczególności w takim dniu jak dzień 24 grudnia.
Należy zauważyć, iż skracanie czasu pracy pracowników w tym trybie nie może dotyczyć wszystkich bez wyjątku pracowników. Są bowiem takie rodzaje prac, które nie mogą być przerwane – ze względu na ich społeczną użyteczność lub nie mogą być wstrzymane – ze względu na określoną technologię produkcji.

Więcej mps.gov.pl