Najważniejsze zmiany po 1 stycznia 2008..

Gazeta Prawna , autor: Arkadiusz Jaraszek , oprac.: GR

gru 19, 2007


Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe ustawy, które w sposób istotny zmieniają dotychczasowe uprawnienia i obowiązki emerytów i rencistów, pracobiorców, pracodawców, właścicieli nieruchomości, inwestorów, przedsiębiorców oraz ich kontrahentów. Mniej zapłacimy za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, więcej nas będzie za to kosztować wywóz śmieci. W zupełnie nowej sytuacji prawnej znajdą się kandydaci na pośredników i zarządców nieruchomości, a także rzeczoznawcy majątkowi. 1 stycznia to także dzień, w którym zaczną obowiązywać nowe stawki podatkowe dla prowadzących działalność gospodarczą. O najważniejszych zmianach w prawie w nowym roku przypominamy już dziś.

Praca i ubezpieczenia: wzrosną świadczenia i płace

Emerytury I renty wzrosną o prawie 6 proc.

W marcu 2008 r. zostaną podwyższone świadczenia prawie 10 mln osób. Dotyczy to głównie emerytów i rencistów. Nie muszą oni występować do instytucji, które je wypłacają, z wnioskiem o podwyżkę. Odbędzie się automatycznie. To efekt zmiany ustawy regulującej sposób podwyższania świadczeń wypłacanych przez ZUS. Nie będą one, jak obecnie, podwyższane dopiero wtedy, gdy inflacja od ostatniej podwyżki przekroczy 5 proc, ale co roku. Wskaźnik waloryzacji, od którego zależy wysokość podwyżek, uwzględni nie tylko wzrost cen, ale też co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac.

W efekcie zmian dotyczących waloryzacji świadczeń wypłacanych przez ZUS wzrosną też świadczenia innych grup zawodowych (np. rolników czy funkcjonariuszy służb mundurowych) i innych świadczeniobiorców (np. osób otrzymujących renty socjalne, zasiłki przedemerytalne).

Ze względu na to, że w 2007 roku nie było waloryzacji świadczeń, podwyżka w 2008 roku uwzględni nie tylko inflację i wzrost cen z 2007 roku, ale także za 2006 rok. Wskaźnik -jak szacujemy – wyniesie 105,8 proc. Zostaną przez niego pomnożone wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące ostatniego dnia lutego przyszłego roku. Waloryzacja emerytur i rent przesądza też o podwyżce tzw. świadczeń minimalnych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 191, poz. 1368).

Więcej Rzeczpospolita.