Emerytury będą waloryzowane o wyższy wskaźnik…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

gru 19, 2007Od 1 marca emeryci i renciści dostaną świadczenia przeliczone według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnej płacy

Obecnie natomiast waloryzację emerytur i rent przeprowadza się przy dużej inflacji nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jako że inflacja w ostatnich latach była niska, od zmiany przepisów w 2004 r. nastąpiła tylko jednak, i to nieznaczna, ich podwyżka. Od 1 stycznia będą one wzrastać regularnie co roku. Zmiana wynika z nowelizacji z 7 września bieżącego roku ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zmiany

Nowelizacja wprowadziła znowu waloryzację coroczną (od 1 marca) oraz wskaźnik waloryzacji rozumiany jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20

proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Stopień zwiększenia wskaźnika waloryzacji będzie co roku negocjowany na forum Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. W razie nie-uzgodnienia go w ten sposób jego wysokość określi Rada Ministrów w rozporządzeniu.

Co w następnym roku

W 2008 r. waloryzacja zostanie przeprowadzona dwoma wskaźnikami waloryzacji; świadczenia przyznane bądź przeliczone od kwoty bazowej: obowiązującej przed 1 marca 2007 r. – według wskaźnika waloryzacji równego średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2005 r.,powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.;

obowiązującej od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. – według innego, niższego wskaźnika. Kwota bazowa przyjęta do ich obliczenia była ustalona od przeciętnego wynagrodzenia z 2006 r., a tym samym wskaźnik waloryzacji tych świadczeń musi być odpowiednio zmniejszony

Więcej Rzeczpospolita.