Czy rencista – przedsiębiorca musi płacić składki…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

gru 27, 2007


Mając ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, prowadzę działalność gospodarczą. Czy od 1 stycznia 2008 r. zmieni się moja sytuacja w zakresie podlegania ubezpieczeniom Wiem, że przesuwana była data wejścia w życie zmian.

Od 1 stycznia 2008 r. z działalności będzie pan podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dobrowolne będzie tylko ubezpieczenie chorobowe.

Renciści, którzy od 1 stycznia 2008 r. z działalności zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, będą zobowiązani do wyrejestrowania się z działalności M’^’l^ z ubezpieczenia zdrowotnego i zgłoszenia się pksnprt z działalności do obowiązkowych ubezpie- od ubezpieczeń czeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowe- społecznych

go, zdrowotnego oraz ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA powinno nastąpić z kodem:

05 12 XX – dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, mającej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

05 72 XX – dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, mającej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Więcej Gazeta Prawna.